fbpx
fd88103eb0ec3eedc8b99a54c56bc0fc.jpg
news-article news-article

Most koji spaja strane Bokokotorskog zaliva

18th август 2020

Potreba i želja da se premosti Bokokotorski zaliv stara je više od pedeset godina. Nekoliko generacija inženjera i političara nastojalo je da se ta ideja ostvari. Putni saobraćaj i Jadranska magistrala omogućuje savremen, kontinuiran i ekonomičan saobraćaj za putnike i robu,  gravitirajućih regija i za potrebe turizma.

Velika prirodna prepreka na trasi Jadranske magistrale je Bokokotorski zaliv, koji putovanje od  Herceg Novog  do Budve i dalje prema  jugu  produžava  za  40 km.

Most »Verige« preko Bokokotorskog zaliva je sastavni  dio brze saobraćajnice duž crnogorskog primorja

Izgradnja mosta Verige sa zaobilaznicom oko Tivta  ponudiće se investitoru koji će taj posao dobiti na međunaroodnom javnom tenderu uz poštovanje zakona o javnim nabavkama, odlučila je Vlada.

Kako CdM saznaje, za ovaj projekat su zainteresovani ozbiljni međunarodni investitori, a među njima su Azerbejdžanci i Kinezi. Procjenjuje se da je projekat vrijedan oko 150 miliona eura.

Ministar saobraćaja Osman Nurković objasnio je da se ne može direktno potpisati ugovor sa  investitorom, već se moraju poštovati direktive EU i transparentnost postupka.

„Formirali smo tim koji će se baviti pronalaženjem novca da se projekat finansira, jer država nema svoj novac. Velika su interesovanja investitora koji su sprremni da investiraju. Taj most je potreban za ekonomski razvoj, za razvoj turizma i život građana. Preliminarni podaci pokazuju da bi koštao 155 miliona eura, ali će izrada glavnog projekta pokazati tačnu cifru. Ako bi našli investitora preedložili bismo da nosilac posla bude Monteput“, rekao je Nurković nakon sjednice Vlade.

 Još 1999. godine, Vlada, odnosno tadašnja Direkcija za izgradnju autoputeva u Crnoj Gori je raspisala Međunarodni konkurs za izbor lokacije i idejnog rješenja prelaska preko Bokokotorskog zaliva, na kome je prvo mjesto pripalo inženjerskom birou POINTING iz Maribora. Kasnije je izrada Glavnog projekta i Izvođačkog projekta, čija izrada je završena 2003. godine, povjerena firmi GRADIS NG, takođe iz Maribora. Tokom 2009. završena je Studija vizuelnog uticaja mosta Verige na UNESCO prirodni i kulturno-istorijski region Kotora, čiji je cilj bio da vizualizira i procijeni sa nezavisne pozicije most Verige i priključne saobraćajne objekte u tjesnacu Verige koji su planirani na udaljenosti od približno 2,5 km od zaštićenog prirodnog i kulturnog regiona Kotora – tvrde u Ministarstvu.

Izvor : https://monteput.me/

https://www.vijesti.me/

https://investitor.me

Kontaktirajte nas

IM Group d.o.o.

Ulica XVI Zgrada CFSSI
Rozino
85310 Budva

Montenegro

zelim da se prijavim za buduce ponude i Vijesti od IM Property Group Property Location.