fbpx
akvarijum-4-1.jpg
news-article news-article news-article

Akvarijum Boka nova atrakcija crnogorskog primorija

19th август 2020

Da je Boka uvijek bila „Nevjesta Jadrana“, pokazuje i nova adaptacija projekta ‘’MonteAqua’’, odonosno Akvarijum Boka.

Jadran čiju vrijednost  upotpunjuju  raznovrsnosti flore i faoune, biće prikazane kroz ovaj jedinstevni projekat sa dvije cjeline: javni akvarijum i spasilački centar za divlju floru i faunu mora. Pokazivajući istoriju mora, pokazivaće i njeno trenutno stanje. Ovaj projekat prije svega kao svoj zadatak predstavlja  više ciljeva koje treba realizovati .

Oni su :

 Jačanje javne svjesti i javnog djelovanja;

Zaštita vodenih vrsta i staništa;

Zagovaranje rješenja za očuvanje;

Služi kao uzor; i

Pokretanje ljudi da djeluju na zaštiti morskih vrsta

Međutim da sve nije uvijek jednostavno i lako pokazuje primjer novonastale epidemiološke situacije, koja je otežala realizaciju.

Akvarijum izgrađuje javnu svijest i djeluje za zaštitu vrsta i staništa Jadranskog mora, a takođe i aktivno doprinosi raznim rješenjima za očuvanje i služi kao uzor. Uspostavljanje Centra je posebno važno sa aspekta otvaranja mogućnosti za bližu saradnju nauke i privrednih subjekata, posebno onih koji se bave ribolovom, kao i akvakulturom, proizvodnjom ribe i morskih proizvoda. Spasilački centar razvija kapacitete u Crnoj Gori za spašavanje ugroženih morskih vrsta. Centar u cjelini jača poziciju Crne Gore u pogledu regionalne i međunarodne naučne saradnje u oblasti očuvanja bioloških resursa vodenih ekosistema. I što je najvažnije, akvarijum podstiče ljude da djeluju u zaštiti morskih vrsta.

„Situacija sa virusom Covid-19 se pokazala vrlo složena i komplikovana i svi moramo da se naviknemo na novi način razmišljanja i rada koji je uslovljen pojavom ovog virusa. Institut za biologiju mora će se potruditi da, ukoliko se izvrši montaža akvarijumskih elemenata tokom ljeta, finalizuje i otvori prvi akvarijum u Crnoj Gori, u septembru 2020. godine“, rekao je dr Đurović.

Podsjetimo, Akvarijum se nalazi u Palati Radoničić, koja je pod zaštitom spomenika kulture Crne Gore. Radi se, kako je ranije naveo dr Đurović, o površini od 300 m2, kojoj je Institut za biologiju mora, nakon 30 godina nekorišćenja zbog lošeg stanja i dotrajalosti instalacija, udahnuo novi život.

U Akvarijumu će, u tri međusobno povezane prostorije, biti predstavljena morska flora i fauna Mediterana, Jadrana i Bokokotorskog zaliva. U trećoj prostoriji posvećenoj Bokokotorskom zalivu biće dostupan touch tank, gdje će najmlađi posjetioci moći da dodirnu vodu i osjete blizinu organizama u bazenu i nauče više o flori i fauni Boke.

Budući Akvarijum će i naučnicima u Institutu omogućiti da izvode različite naučne eksperimente “in vivo”, da prate sve ono što je vrlo teško pratiti u prirodnoj sredini, kao što je rast i razvoj organizama i interakcija među vrstama, prenosi BokaNews.

Akvarijum Boka je finansiran najvećim dijelom iz donacije Kraljevine Norveške kroz projekat MONTEAQUA koji se završava u junu 2020. godine. Dodatna finansijska sredstva obezbijeđena su zahvaljujući Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, JP Morsko dobro i Univerziteta Crne Gore.

Usluge

Centar za očuvanje morskog biodiverziteta „Akvarijum Boka“ pruža nekoliko nekoliko usluga, grupisanih u tri glavne grupe usluga:

Istraživanje

Naučnici iz akvarijuma savjetuju kompanije za proizvodnju morske hrane o metodama za poboljšanje održivosti komercijalnog ribarstva i trgovine.

Akvarijum je domaćin različitih istraživačkih programa o jadranskoj divljoj flori i fauni.

Akvarijum sarađuje sa partnerima širom svijeta u zaštiti okeanskih ekosistema i uspostavljanju zaštićenih područja mora.

Obrazovanje

Centar za očuvanje morskog biodiverziteta „Akvarijum Boka“ prikazuje raznolikost i značaj morskih divljih životinja s posebnim naglaskom na Jadransko more.

Bazeni akvarijuma nadahnjuju posetioce ljepotom i složenošću morskog ekosistema kroz replikaciju različitih morskih staništa.

Edukatori akvarijuma vode nacionalnu inicijativu o klimatskim promenama i nadahnjuju buduće zaštitnike Jadranskog mora praktičnim programima, uglavnom ljetnjim kampovima za studente morske biologije, kao što je kamp “Otkrivanje Boke Kotorske”.

Zaštita

Spasilački centar za divlju floru i faunu voda vodi nacionalne i regionalne napore na rehabilitaciji i ponovnom puštanju u prirodu ugroženih vrsta.

Spasilački centar spašava ugrožene morske vrste

Programi gajenja i puštanja u prirodu vrsta koje su inače ugrožene ili izumrle u divljini.

Izvor : https://www.rtvbudva.me/

www.aquariumboka.ucg.ac.me/

https://www.vijesti.me/

Kontaktirajte nas

IM Group d.o.o.

Ulica XVI Zgrada CFSSI
Rozino
85310 Budva

Montenegro

zelim da se prijavim za buduce ponude i Vijesti od IM Property Group Property Location.